+46 431 44 94 80 info@megamet.se

Megamet

tillhandahåller helhetslösningar

Projektering

Vi levererar helhetslösningar och fungerar som samarbetspartner till våra kunder. Det innebär i praktiken att vi hjälper till med allt från projektering och konstruktion till installation och montering. Våra ingenjörer tar fram ritningar, vi kommer överens om detaljer och lägger upp en tidsplan. Vi sätter samman ett team av montörer med rätt kompetens för projektet och bygger ugnen på plats hos kund.

Vi sätter samman ett team av montörer med rätt kompetens för projektet och bygger ugnen på plats hos kund.

Eldfasta material

Vi levererar kompletta eldfasta lösningar till den tunga industrin. Den färdiga produkten är ofta en ugn, panna eller liknande som ska motstå mycket höga temperaturer. Denna typen av projekt återfinns nästan uteslutande inom den tunga stål- och metallindustrin som ställer extremt höga krav på trygghet, säkerhet och långsiktighet. Vi har ett väl inarbetat kontaktnät med flera ledande materialproducenter. Därför kan vi erbjuda eldfasta produkter av yppersta kvalitet och ett brett produktprogram med bra priser.

 

Prefabtillverkning kan effektivisera och bidra till att projekt genomförs mer kostnadseffektivt.

Syrafasta material

Vi levererar även kompletta lösningar för syrafasta applikationer. Våra infodringar ska motstå starkt frätande syror i extremt ovänliga miljöer. För dessa projekt gäller samma höga krav på trygghet, säkerhet och långsiktighet som för eldfasta lösningar. Även i detta segment har vi väl upparbetade kontakter med materialproducenter som ger oss möjlighet att erbjuda kostnadseffektiva lösningar.

Vi levererar kompletta lösningar för syrafasta applikationer.

Prefabtillverkning

I verkstaden i Ängelholm prefabricerar större delar eller moduler för senare montering. Vi är specialiserade på tillverkning av gjutna moduler i alla tänkbara format. Vi använder oss av modern blandnings- och vibrationsutrustning. Torkning av modulerna sker i elektrisk ugn som programmeras enligt en torkningskurva beroende på materialval. Prefabtillverkning kan ofta effektivisera och påtagligt bidra till att ett projekt genomförs mer kostnadseffektivt. Valet om prefabricering eller inte beror ytterst på projektets beskaffenhet och givetvis våra kunders önskemål. Tidsfaktorn är en viktig parameter som ofta avgör om vi ska prefabtillverka olika delar av den slutliga lösningen.

Megamet har genom åren knutit till sig personal

som besitter spetskompetens inom branschen.

Vi handplockar personal för specifika

projekt och applikationer.

Installation

Megamet har genom åren knutit till sig personal som besitter spetskompetens inom branschen. Vi handplockar personal för specifika projekt och applikationer. Vår murningsavdelning är specialiserad på eldfasta installationer inom alla områden. Vi använder oss av förstklassiga och delvis unika material, som står under ständig kontroll och utveckling. Tekniskt kunnande, kombinerat med duktigt yrkesfolk, är en garanti för bästa tänkbara resultat.

Dokumentation

Eldfast keramiskt och semikeramiskt material är förbrukningsvaror med olika livslängd. Planering av reparationer och underhåll är därför av yttersta vikt. Med vår dokumentation blir arbetet både enklare och mer kostnadseffektivt. Planering med rätt underlag underlättar vid beställning av eld- och syrafasta material för olika reparationer. Vi erbjuder uppföljning, dokumentation och redovisning av reparationer och underhåll för alla projekt.

Tekniskt kunnande, kombinerat med duktigt yrkesfolk, är en garanti för bästa tänkbara resultat.

Vårt lager och deras snabba agerande

har räddat och eliminerat många svåra situationer.

Lager

På Megamet’s huvudkontor i Ängelholm ligger även vårt lager. Lagret ger våra kunder en extra trygghet. Om något behöver repareras så har vi alltid material snabbt tillgängligt lagret. Snabbhet och flexibilitet gör att våra kunder kan minimera skadorna vid ett eventuellt haveri som ofta annars föranleder kostsamma driftstopp. Vårt lager och deras snabba agerande har räddat och eliminerat många svåra situationer.

Service/Underhåll

Vårt engagemang slutar inte med en färdigbyggd produkt. Service/underhåll är en självklar del i våra projekt. Vi genomför regelbunden service på anläggningar och kontrollerar att de fungerar optimalt. Med vår service motverkas skador och haveri vilket genererar lägre underhållskostnader på sikt. Vid akuta situationer, t ex vid haverier eller liknande, kan vi ha personal på plats redan inom 2-24 timmar.

TIMMARS JOURSERVICE

Vid akuta situationer, t ex vid driftstopp, haverier eller liknande, är vi beredda och kan ställa upp med personal på plats redan inom 2-24 timmar. Denna dygnet-runt Jourservice är en extra trygghet för våra kunder och en tjänst som löst många svåra situationer.

0431 44 98 59