+46 431 44 94 80 info@megamet.se

Megamet är en komplett

leverantör av eldfasta lösningar

till stål- och metallindustri.

Stål & Metallindustri

Megamet är en komplett leverantör av eldfasta lösningar till stål- och metallindustrin. Bland våra kunder finns bland annat de ledande företagen i Skandinavien. Megamet tillhandahåller service, installation samt samtliga förekommande eldfasta material till stål- och metallindustrin. Vi har bred kunskap och lång erfarenhet inom segmentet som sträcker sig från värmebehandlingsugnar, skänkar, konvertrar till vagnugnar.

A

Kontaktperson

Fredrik Åberg
Mobil +46 (0)70 395 55 03
fredrik.aberg@megamet.se
A

Kontaktperson

Patrik Lind
Mobil +46 (0)70 365 30 82
patrik.lind@megamet.se

Cement & Kalkindustri

Megamet är specialist på underhåll och turn-key projekt till Cement- och Kalkindustrin. Vi har lång erfarenhet och stor kompetens om roterugnar, cyklonsystem och schaktugnar. Vår mångåriga erfarenhet av denna typen av projekt innebär att vi har hela Europa som arbetsfält. Vi levererar kompletta eldfasta lösningar innehållande både material och installationsarbeten.

A

Kontaktperson

Ricky Erlandsson
Mobil +46 (0)70-592 41 28
ricky.erlandsson@megamet.se

Energi & Miljö

Megamet erbjuder eldfast infodring samt installation till alla typer av fastbränsleförbränning, bio-och avfallsförbränning såsom CFB, BFB, rosterugnar, roterande ugnar samt förugnar. Vi har ett stort urval av olika eldfasta material och skräddarsyr infodringen med mål som leder till längre driftskampanjer.

A

Kontaktperson

Linus Rahn
Mobil +46 (0)70-592 04 30
linus.rahn@megamet.se

Papper & Massaindustri

Megamet är Skandinaviens ledande leverantör av kompletta eldfasta lösningar till pappers- och cellulosaindustrin. Vår mångåriga erfarenhet av denna typen av projekt gör oss till en självklar partner när det gäller hantering av mesaugnar, soda-, bark- och gaspannor avseende eld- och syrafasta tjänster.

A

Kontaktperson

Magnus Gustafsson 
Mobil +46 (0)70 595 07 24
magnus.gustafsson@megamet.se

Bygg, Industri & Fastighet

Detta affärsområde riktar sig primärt mot två byggsegment; industri och fastighet. Vi erbjuder flexibla byggtjänster med korta beslutsvägar inom dessa segment.

  • Industri; ombyggnad och byggunderhåll av fabriks- och kontorsbyggnader.
  • Fastighet; byggservice och ombyggnad av kommersiella fastigheter såsom affärs- och kontorslokaler samt bostadslägenheter.

Våra byggtjänster omfattar byggservice- och snickeriarbeten, betong- och murarbeten,
stål- och plåtarbeten samt måleriarbeten. Vi överser även underentreprenader som; el, VVS, takskikt, styr- och reglerteknik samt underentreprenader i projektform som byggkonsultering med bl a konstruktion och projektering.

A

Kontaktperson

Magnus Gustafsson
Mobil +46 (0)70 595 07 24
magnus.gustafsson@megamet.se

Vi har valt att skapa en egen hemsida för detta affärsområde. Klicka att komma vidare.