+46 431 44 94 80 info@megamet.se

Megamet är ett oberoende

privatägt bolag som etablerades 1978

Om Megamet

AB Megamet är ett oberoende privatägt bolag som etablerades 1978. Sedan 1980-talet är vi helt inriktade på eld och syrafasta entreprenader. Sedan 1995 har vi egna lokaler med huvudkontor samt lager och verkstad för prefabtillverkning i Ängelholm.

Vi omsätter cirka 150 MSEK/år 2023 och har 35 anställda på kontor och lager. Utöver dessa tillkommer ca 60 årsarbetare som utför installationer, reparationer och service/underhåll.

OMSÄTTNING 2021 (MKR)

Genom att ständigt arbeta med miljöfrågor ,
hjälper vi både våra kunder, men också oss själva,
att göra industrin lite mer hållbar.

Miljö, Kvalitet & Arbetsmiljö

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, samt Arbetsmiljö ISO 45001:2018.

Som kvalitets- och miljömedveten leverantör av bidrar vi till utvecklingen inom industri- och energiverksamhet med låg miljöpåverkan. Detta innebär att vi utbildar, informerar och gör personal och kunder delaktiga i miljöfrågor. Vi förebygger föroreningar genom att hushålla med resurser, källsortera vårt avfall och verka för ett miljötänkande i allt vårt arbete. Vi följer lagar och förordningar inom miljöområdet och strävar mot ständiga förbättringar.

Genom att ständigt arbeta med dessa frågor tillsammans, hjälper vi både våra kunder, men också oss själva, att göra industrin lite mer hållbar.

En hörnsten i ovanstående arbete är kontinuitet. Vi försöker alltid använda erfaren personal till våra projekt, liksom att planering och genomförande av projekt följer väl inarbetade rutiner.

Är planeringen inför ett projekt bristfällig ger det genast negativ påverkan på både miljön och kvalitén på utfört arbete. Arbetsmiljöriskerna ökar också när tiden blir knapp och när utrustningen inte stämmer med planerade arbetsuppgifter.

TIMMARS JOURSERVICE! – RING 0431-44 98 59

Affärsidé

Megamet tillhandahåller, levererar och installerar eld- och syrafasta material med hög kvalitet. Vi är en långsiktig samarbetspartner för våra kunder då vi värnar om trygghet, säkerhet och långsiktighet i alla våra affärsrelationer. Vi erbjuder ett komplett utbud av service- och underhållstjänster med en flexibel serviceorganisation som snabbt rycker ut vid akuta situationer.

Visselblåsarpolicy

 På Megamet strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållande inte ska förekomma. Vid missförhållanden inom vår organisation uppmanar vi dig därför att rapportera dessa genom vår visselblåsarkanal. Den möjliggör nämligen konfidentiell kommunikation med oss där du anonymt kan rapportera missförhållanden utan att riskera repressalier. 

Vi använder Visslans visselblåsarkanal som säkerställer din anonymitet och hög säkerhet. Den når du genom denna länk https://megamet.visslan-report.se/. 

 

 

Vi är en långsiktig samarbetspartner för våra kunder

då vi värnar om trygghet, säkerhet och långsiktighet

i alla våra affärsrelationer.